การคัดค้านต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ

การร้องเรียนหลายต่อพรรคเช่นเดียวกับการร้องเรียนสำหรับการสลายตัว ในการตอบสนอง EC ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคโดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้มีการคัดค้านต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ อีกหนึ่งวันต่อมาศาลก็เห็นด้วยที่จะพิจารณาคำร้องและแจ้งให้ส่งคำร้องภายในเจ็ดวัน

เมื่อพูดกับผู้สื่อข่าวหลังจากส่งเอกสารการป้องกันสุรชัยกล่าวว่า เมื่อพระราชาทรงออกคำสั่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์เวลา 23.00 น. พรรคประกาศทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ นี่แสดงให้เห็นถึงความภักดีของเราต่อกษัตริย์และราชาธิปไตยและยังแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามที่เสนอ” ยืนยันว่าการเสนอชื่อได้กระทำอย่างไร้เดียงสาและด้วยความยินยอมของเจ้าหญิงสุรชัยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการห้าม “การต่อต้านระบอบกษัตริย์” นั้นมีเป้าหมายเพื่อย้ายพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศหรือทำการกบฏ เขากล่าวว่าพรรคไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ เนื่องจาก Ubolratana ยินยอมให้เธอเสนอชื่อ “ คำร้องไม่เพียง แต่เรียกร้องให้ยุบพรรค แต่ยังเรียกร้องให้มีการห้ามผู้บริหารพรรคจากการเมืองเพื่อชีวิต นี่เท่ากับการลงโทษประหารชีวิตในการเมือง