การแทรกแซงทางปัญญาที่กำหนดเป้าหมาย

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญพบว่าระหว่างกลุ่ม SCI และกลุ่มควบคุมที่จับคู่อายุการวิจัยการบาดเจ็บสมองบาดเจ็บและผู้อำนวยการของแบบจำลองทางตอนเหนือของนิวเจอร์ซีย์ TBI บุคคลที่มี SCI ขาดดุลในความเร็วการประมวลผลข้อมูลความคล่องแคล่วด้วยวาจาและการเรียนรู้และความทรงจำใหม่ ในขณะที่ความสนใจและความจำในการทำงานของพวกเขานั้นไม่ได้รับผลกระทบ

ของการควบคุมสุขภาพที่เก่ากว่านี้อาจเป็นสัญญาณของริ้วรอยสมองเร่งหลังจาก SCI ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางระบบประสาทอื่น ๆ ผู้คนมักจะมุ่งเน้นไปที่ความบกพร่องในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ SCI อย่างไรก็ตามการจัดการกับการขาดดุลทางปัญญาในประชากรกลุ่มนี้ การวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องมีพื้นฐานจากมาตรการที่กว้างขวางของฟังก์ชั่นวิทยาการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้และการพัฒนาการแทรกแซงทางปัญญาที่กำหนดเป้าหมายจะช่วยฟื้นฟูการทำงานสูงสุดและสนับสนุนความพยายามของบุคคลในการมีส่วนร่วมในชุมชนและพนักงาน