“คลื่นธงสามสีสำหรับความภาคภูมิใจของคนไทย”

ส่วนสุดท้ายเรียกว่า “คลื่นธงสามสีสำหรับความภาคภูมิใจของคนไทย” ธงในรูปแบบที่เรารู้จักตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นยังไม่มีธงประจำชาติแม้ในทศวรรษ 1600 ขณะที่พระนารายณ์ประทับอยู่บนบัลลังก์ ธงราชการของสยามที่ใช้ในเรื่องของการค้าเป็นสีแดงสนิทไม่มีประดับประดา เมื่อพระรัตนโกสินทร์เริ่มปรากฏขึ้นพระพุทธรูปจุฬาฯ ได้มีเทพนิยายฮินดูที่วางอยู่ตรงกลางของสนามสีแดง

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นในฐานะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นธงที่ตามมาในปีพ. ศ. 2398 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยมีจักระที่ถูกแทนที่ด้วยพื้นสีแดงโดยช้างเผือก รู้สึกว่าธงที่โดดเด่นเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการด้านการต่างประเทศ